copyright: bjarne oymyr copyright: bjarne oymyr   © bjarne øymyr copyright: bjarne oymyr   © bjarne øymyr copyright: bjarne oymyr   © bjarne øymyr

press |

HERE YOU MAY DOWNLOAD high resolution pictures and background info about the musician Erik Håkon Halvorsen.

ABOUTERIK.DOC (Word document)

NB! BILDER OG TEKST HER ER FORELØPIG!